Сектор культури та туризму виконавчого комітету Новобузької міської ради Миколаївської області
Міністерство культури
України
 

Правила користування бібліотеками КЗ «Новобузька публічна бібліотека»

Правила користування бібліотеками

КЗ «Новобузька публічна бібліотека»

      1.Загальні положення

1.1.         Правила користування бібліотеками розроблені у відповідності до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Типових правил користування бібліотеками в Україні». Правила користування бібліотеками регулюють відносини бібліотек з користувачами, визначають їх права і обов’язки.

1.2.         Бібліотека у порядку, передбаченому її Статутом, визначає загальні положення, мету, напрями діяльності та організацію бібліотечного обслуговування.

2. Права користувачів

2.1.         Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на обслуговування в бібліотеці у формі: абонементу, читальної зали, юнацького абонементу, центру вільного доступу до мережі Інтернет.

2.2.         Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

 

2.3.         Користувачі бібліотеки мають право: 

 • безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат ;
 • безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
 • безоплатно отримувати в тимчасове користування  книги, документи із фондів бібліотеки;
 • користуватися іншими видами послуг, у тому числі платними;
 • брати участь у читацьких конференціях та інших заходах, що проводить бібліотека, входити до літературних об’єднань, клубів за інтересами, що діють при бібліотеці.

 

2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово  не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Кожна бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.

2.5.  Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.6.   Рідкісні та цінні документи, довідкові видання видаються тільки в читальному залі.

2.7. Надання послуг доступу до мережі Інтернет визначаються окремими «Правилами користування центрів вільного доступу до мережі Інтернет».
2.8.    Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальними залами.

2.9. Користувачі мають право на отримання додаткових платних послуг відповідно до «Положення про платні послуги бібліотек КЗ «Новобузька публічна бібліотека» та прейскуранту цін на них, затверджених директором.

 

3. Обов’язки користувачів

3.1.    Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати, надають відомості для заповнення читацького формуляра.

3.2.  Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред'являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти. Про зміни в анкетних даних користувач повинен обов’язково повідомити бібліотеку.

3.3.    Перереєстрація користувачів здійснюється щорічно за наявності паспорта або документа, що його замінює.

3.4.   Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.

3.5.  Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

3.6.   Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним.

3.7.    За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.8.   Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається керівництвом бібліотеки. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3.9.    Користувач зобов’язаний не порушувати порядок розстановки видань на полицях відкритого доступу.

3.10. Користувачі мають дотримуватися тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються.

3.11.    Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни.

          

 4. Обов’язки бібліотеки з обслуговування користувачів

          Бібліотеки зобов’язані:

 •  інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека,  в т. ч. й платні, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України №1272 від 12.12.11 р.;
 • створювати  умови для використання бібліотечного фонду, роботи в   бібліотеці, надавати допомогу в доборі  потрібних документів;
 • дбати про культуру обслуговування  користувачів;
 • формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;
 • задовольняти потреби в створенні при бібліотеках літературних об’єднань, клубів за інтересами;
 • систематично здійснювати  контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих  користувачам  документів;
 • ураховувати читацькі запити при формуванні книжкового фонду, проведенні масових заходів;
 • не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди; звітувати перед користувачами бібліотеки та громадою.

 

Вхід для адміністратора